Har kartlagt og avgrenset oljeforurensing

Forsvarsbygg har gjennomført en supplerende miljøkartlegging på Andøya flystasjon.

Tore Joranger i Forsvarsbygg, her i forbindelse med undersøkelsene som ble gjort sammen med Multiconsult, tror ikke forurensingen som er funnet har spredt seg til nærliggende bolighus.   Foto: JØRN AUNE

Nyheter