Svømmehallen skal være åpen, men politikerne hadde ikke bevilget penger - før i dag

Tidligere i år vedtok både driftsutvalget og administrasjonsutvalget i Sortland å bevilge inntil 500.000 kroner for å holde svømmebassenget på Sortland åpen i sommer. Det var bare et problem, kommunestyret hadde ikke bevilget pengene.

Stengte dører til svømmehallen i Sortlandshallen  Foto: Linda Sandvik

Nyheter

I forbindelse med driftsutvalgets behandling av budsjettregulering 27.mai, fremmet Lill-Kristin Johannessen (Ap) et forslag om at det skulle settes av inntil 500.000 kroner for å ha åpen svømmehall på Sortland i sommer. Dette for å kunne gi et ekstra tilbud til innbyggerne i sommer. Disse midlene skulle dekkes inn via disposisjonsfond.