Statsforvalteren skeptisk til strandplaner

Å bruke sanda fra Storskjæret til å fylle opp og forskjønne den planlagte bystranda på Børøya, får Statsforvalteren til å heve et øyenbryn.

Overgrodd: Foreløpig er det ikke mye som er spesielt innbydende til bading i området hvor det er vedtatt å bygge bystrand. Nå skal det ryddes i området for å begynne prosessen med etablering av strand.  Foto: Per Eivind Knudsen

Nyheter

Statsforvalteren viser til et brev fra Hadsel kommune angående dispensasjon fra pbl. § 1-8 for etablering av badestrand, den såkalte bystranda, på Børøya.