Her ønsker kommunen nye busskur

Øksnes kommune har sendt fylkeskommunen ønsker om nye leskur og busslommer langs fylkesveier i kommunen.

Illustrasjonsbilde behov for busskur.  Foto: Jørn Aune

Nyheter

Nordland fylkeskommune har bedt kommunene om å melde inn behov for leskur og busslommer langs fylkesveger. På oppfordring fra kommunens innbyggere, kom det inn hele 17 ønsker til leskur og/eller busslommer.