– Det er tydelig at valgkampen er begynt når Bjørnar Skjæran kaller omstillingen på Andøya en farse

Forsvarsdepartementet vurderer å opprette et Andøy-utvalg som allerede finnes. – Det er rett og slett en farse, sier Ap-nestleder Skjæran. Forsvarsministeren svarer med at misforståelse om begrepsbruk ikke betyr manglende oppfølging.

Forsvarsminister Frank Bakke Jensen  Foto: Torstein Bøe/NTB

Nyheter

I 2016 vedtok Stortinget vedtok Stortinget å legge ned Andøya flystasjon. Etter vedtaket ble det opprettet en såkalt tverrdepartemental arbeidsgruppe som skulle jobbe med omstillingen i Andøy.