Her vil de heller bade

I stedet for å legge bystranda innerst i bukta, ser Øystein Huse, Kate Adolfsen-Trabelsi og Vigdis Ebeltoft for seg ei mer velegnet plassering et par hundre meter i sørvestlig retning.

Kate Adolfsen-Trabelsi (t.v.), Øystein Huse og Vigdis Ebeltoft ser denne lokasjonen ideell, med noe bearbeiding, og skjellsanden fra Storskjæret lagt i forgrunnen.  Foto: Idar Ovesen

Nyheter

De tre har merket seg betenkningene Statsforvalteren har kommet med til planene om å etablere badestrand på Børøya. I sin vurdering rundt den tenkte plasseringa innerst i bukta sier Statsforvalteren blant annet at etablering av badestrand her vil kunne virke negativt inn på det opprinnelige og stedegne biomangfoldet på land og i fjæresonen i Vika.