Trener på ubåtjakt i nord

NATO-allierte trener nå på ubåtjakt i norske havområder, hvor også Vesterålen inngår.

Ubåt i Seawolf-klassen utenfor Sommarøy i Troms i 2020.  Foto: Den amerikanske marinen

Nyheter

Fram til 9. juli skal allierte nasjoner trene på antiubåt-krigføring utenfor Norge. Øvelse Dynamic Mongoose 21 gjennomføres i regi av NATO, hvor Norge er vertsnasjon.

Dynamic Mongoose 21 er en maritim øvelse som involverer ubåter, overflatefartøyer og maritime patruljefly (MPA). Øvelsen ledes fra MARCOM/NATO sitt hovedkvarter i Storbritannia.

Sjøforsvaret stiller med fregatt og ubåt. Luftforsvaret med P-3 Orion - et maritimt patruljefly, som hevder suverenitet i nordområdene.

USA, Storbritannia, Canada, Frankrike, Danmark og Tyskland deltar med fartøyer og maritime patruljefly.

Fra Andøya

Ut fra Andøya vil også et fransk maritimt patruljefly (ATL2) ha sin base under DMON-21. Personellet ankom 24. juni og gikk i karantene i forbindelse med Covid-19. De vil være ute av karantenen når øvelsen starter.

– Øvelsen inngår i NATOs strategi for nordområdene og understreker NATOs fokus på havområdene utenfor Norge. Det er viktig for oss at våre allierte blir fortrolige med å operere i disse områdene, og det er svært bra for Norge at NATO gjennomfører denne øvelsen årlig, forteller sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen.

Dimensjonstrening

Truslene det skal øves på under Dynamic Mongoose 21 krever tett samarbeid og koordinering mellom Sjøforsvaret og Luftforsvaret.

– P-3 Orion gjør en viktig jobb med å overvåke og rekognosere, søke etter ukjente ubåter og bidra i søk- og redningsoppdrag. Med våpen og høyelektronisk utstyr ombord, bidrar P-3 Orion til at ingen ubåt kan føle seg trygg på å ikke bli oppdaget i våre farvann. En alliert øvelse med samtrening er viktig for oss, for å trene sammen med kapasiteter vi vil samarbeide med i skarpe situasjoner, sier sjef for det nasjonale luftoperasjonssenteret (NAOC), brigader Hans Ole Sandnes.

Øvelsen er også en viktig arena for å trene på ubåtoperasjoner.

– Å finne og holde kontroll på ubåter i et stort vannvolum er svært krevende og forutsetter at ulike enheter og sensorer kan jobbe effektivt sammen. Gjennom denne øvelsen hever vi vårt eget ferdighetsnivå, og samtidig sikrer vi at vi er i stand til å jobbe sømløst med våre allierte. Det er ferdigheter vi trenger hver dag for å holde oversikt over våre havområder, sier sjef Sjøforsvaret.