– Vel blåst vintersesong 2021

Øksnes kommune og lokalt næringsliv har avholdt oppsummeringsmøte for håndteringa av pandemien. Her fremkommer det mye ros i begge retninger.

Representanter fra Øksnes kommune, politi og lokalt næringsliv takker for et godt samarbeid under koronaen så langt.  Foto: Øksnes kommune

Nyheter

– Den stå-på-viljen som næringslivet har vist gjennom sesongen har vært viktig for den gode håndteringen av pandemien. Smittevernlege Ellen B. Pedersen forklarer videre at dette er en medvirkende årsak til at vi har unngått mye smittespredning i kommunen.

Bedriftene har valgt å være åpen om smitte, og ment at det har vært viktig å informere hverandre og kommunen. Informasjonsflyten og kommunikasjonen har vært svært bra, folk har vært på tilbudssiden. Samarbeidet mellom instanser har vært god, de har vist smidighet og jobbet raskt, sier Øksnes kommune på sin hjemmeside.

Befolkningen i Øksnes får og ros for å ha fulgt smittevernreglene i hverdagen, og at det har vært vist varsomhet ved reising som ikke har vært nødvendig.

Kommunestyret i Øksnes ønsket å vise sin takknemlighet for det gode samarbeidet som har vært lagt ned i gjennomføringen av årets sesong. Under møte fikk deltakerne hvert sitt virus laget av Blås Idè.

Under møte fikk deltakerne hvert sitt virus laget av Blås Idè.  Foto: Øksnes kommune