Hastetiltak mot pukkellaks innføres

Fiskeridirektoratet får én million kroner som et hastetiltak til bekjempelse av pukkellaks.

Pukkellaks  Foto: Eva Thorstad

Nyheter

Pukkellaks er en fremmed art som sprer seg raskt og som kan gjøre skade på norske fiskearter og biologisk mangfold, ifølge Nærings- og fiskeridepartementet. Arten er på svartelista.