Klager på torskeoppdretts-ja

Nordland Fylkes Fiskarlag klager på Øksnes kommunes ja til dispensasjon for etablering av akvakulturanlegg for matfisk torsk ved Hjellsandøya.

Mange instanser er negative til planer om torskeoppdrett ved Hjellsandøya i Øksnes. 

Nyheter

Oppdrettsselskapet Øyfisk ønsker å etablere en lokalitet for torskeoppdrett sør for Hjellsandøya i Øksnes. Dette har Fiskeridirektoratet, statsforvalteren og Nordland og Øksnes Fiskarlag frarådet, skrev VOL i mai.