«Sammen er vi sterke» i Øksnes

Helsedirektoratet innvilger tilskudd til Øksnes kommune til prosjektet «Sammen er vi sterke».

Illustrasjonsbilde helse og omsorg.  Foto: Kjell Rune Henriksen

Nyheter

Tilskuddsbeløp som skal utbetales til Øksnes i år er 400 000 kroner. I Helsedirektoratets vurdering har de blant annet lagt vekt på tildelingskriterier, søknadens budsjett, forventet måloppnåelse og fremdriftsplan for å innvilge tilskuddet.