Styrker psykisk helse- og rusarbeid

Øksnes kommune er innvilget et tilskudd på totalt 500 000 kroner for midlertidig styrking av behandlingstilbud innen psykisk helse og rusarbeid.

Illustrasjonsbilde psykisk helse  Foto: Mia Oshiro Junge / NTB

Nyheter

Det er Statsforvalteren i Nordland som innvilger tilskudd totalt på kr 500 000, fordelt på kr 200 000 til hjemmebaserte tjenester og kr 300 000,- til enheten rus/psykisk helse.