– Må få fortgang i tildeling av koronamidler

Arnhild Duås , som sitter i Sortland Høyres gruppe i kommunens driftsutvalg, mener Sortland kommune må legge til rette for en snarlig tildeling av kronamidlene til de virksomheter som kommer inn under kriteriene.

Arnhild Duås, representant for høyre i driftsutvalget og kommunestyret i Sortland (til venstre). Her sammen med Ann-Rita Mårstad, leder av Sortland Høyre.   Foto: Arkiv/Sortland Høyre

Nyheter

Sortland kommune har i revidert nasjonalbudsjett blitt tildelt 2.021.000 kroner i kompensasjonsmidler til virksomheter som er særlig rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Denne siste tildelingen er tilpasset sesongvariasjoner knyttet til sommerhalvåret.