Flere sivile saker for Konfliktrådet

Hittil i år har Konfliktrådet måtte mekle i 225 nabokonflikter. Det er 55 flere enn i 2020.
Nyheter

Det opplyser Konfliktrådet i en pressemelding. Økningen gjelder for første halvår i 2021, fra 1. januar til 30. juni. Økningen i sivile saker gjelder saker i nærmiljø- og nabokonflikter, i tillegg til familietvister, opplyses det. I tillegg gjelder det også digitale saker som omhandler trusler og krenkelser.