Varsler gebyr til byggmester for Calanus sitt nybygg

Sortland kommune varsler at de vil gi Byggmester Harald Langemyhr AS (BHL) en tvangsmulkt på 100.000 kroner for Calanus sitt nybygg i Sortland. BHL er ikke enig i dette.

Calanus sitt nybygg på Holmen i Sortland. 

Nyheter

Sortland kommunes bakgrunn for kravet mot BHL er at kommunen mener BHL ikke har utført fundamenteringen av Calanus sin fabrikkbygning i Sortland i samsvar med produksjonsunderlaget eller etter krav i teknisk forskrift.