Reagerer på svak likestilling i fiskeribransjen: – De tør ikke røre kvotesystemet

Kun 2-3 prosent av fiskerflåten består av kvinner, og en ny likestillings-rapport viser at «macho-kultur» er en av årsakene til at det er så få. Forsker mener rapporten sparker inn åpne dører.

Mari-Ann Johansen er en av få kvinnelige fiskere med båt. Hun mener det aldri har vært reell likestilling i fiskeribransjen. I dag er om lag hver andre eller tredje fisker kvinne.   Foto: JAN HARALD TOMASSEN

Nyheter

– Tallenes tale er klar. Kvinnfolkene blir borte underveis. Det er få kvinnfolk, en på hvert nes, men de har ikke egne båtkvoter. De er i åpen gruppe. Kvinner har ikke kapital. Kvinner har ikke makt i norsk fiskerinæring, sier Mari Ann Johansen.