Har bestemt startdato

Havila Kystruten har satt dato for første rundtur.

Havila Kystruten blir en konkurrent til Hurtigruten.  Foto: Havila Kystruten

Nyheter

I en pressemelding skriver Havila Kystruten, som sammen med Hurtigruten skal trafikkere kystrutestrekningen mellom Bergen og Kirkenes, at de planlegger at første tur skal seiles fra Bergen 26. september.