Opprettholder advarsel mot krabber fra nord, vet fortsatt ikke hvorfor det er så mye miljøgifter i Vesterålen

Mattilsynets kart med sjømatadvarsler ser noe skummelt ut ved første øyekast. Vesterålen er en lysende rød faresone. Men dette skyldes i hovedsak bare én ting, nemlig for høyt kadmiumnivå i taskekrabber.

Skjermbilde fra kart for sjømatadvarsler i Norge, laget av Mattilsynet og publisert av Miljødirektoratet. 

Nyheter

– Siden det er gjort funn av høye verdier av kadmium, advarer Mattilsynet mot å spise taskekrabber fangstet i området fra og med Saltfjorden og nordover, sier Harald Nordås, seniorrådgiver i Mattilsynet (se området merket rødt i kartet).