Smitte også i Lødingen

Fredag ettermiddag melder Lødingen kommune at også Lødingen har fått et smittetilfelle av korona/covid-19.

Kommunedirektør i Lødingen, Per Gunnar Johnsen, melder om smittetilfelle av covid-19 også i Lødingen.   Foto: Kristine Lindebø

Nyheter

Det er kommunedirektør Per Gunnar Johnsen som står bak pressemeldingen fra Lødingen kommune.

I meldingen opplyser Johnsen om at smittetilfellet som er registrert i kommunen, kan knyttes opp mot utbruddet i Sortland. Den smittede er satt i isolasjon og alle nærkontaktene er i karantene.

– Smittesporing er gjennomført og kommunen har oversikt over nærkontaktene til vedkommende, opplyser kommunedirektøren i meldingen.

Med bakgrunn i smittesituasjonen, har Lødingen kommune gitt anbefaling rundt smitteverntiltak.

– Lødingen kommune ber serveringssteder og utesteder om å registrere gjester med navn og kontaktinformasjon. Videre anbefales det at gjestene serveres ved bord og at avstand mellom gjester som ikke er i samme kohort, overholdes med minimum 1 meter. Vi legger også til grunn at stedenes egne rutiner for smittevern følges tett opp, skriver Johnsen.

Han legger til at det for gjester utenfor Lødingen, gjelder veiledningen som er gjeldende i kommunen en er hjemmehørende.

– Lødingen kommune følger smittesituasjonen i nærliggende kommuner og har til løpende vurdering en innskjerping av smitteverntiltakene, om nødvendig med pålegg medhold av lokal forskrift, uttaler Johnsen i pressemeldingen.