Stor interesse for sommerjobb som fisker

Flere hundre unge vil jobbe som fiskere i sommer.

Torskefiske.  Foto: Cornelius Poppe/ NTB

Nyheter

Interessen for Fiskeridirektoratets ungdomsfiskeordning er stor, meder Fiskeridepartementet i en pressemelding. Ordningen har som mål å gi unge en inngang til fiskeryrket, og går ut på at unge kan søke sommerjobb som fisker.

Interessen for ordningen er størst blant ungdommene i Troms og Finnmark med 247 påmeldte, mens det i Nordland «kun» er 49 påmeldte, ifølge departementet.

Per person og per fartøy kan ikke omsette fangst for mer enn 50 000 kroner innenfor ordningen.

Ordningen er for de mellom 12 og 25 år og gjelder fra 14. juni til 6. august. For deltakelse i ordningen av fangst av kongekrabbe kan ungdom søke det året de fyller 16 år.

– Det er flott å se at så mange ungdommer også i år ønsker å få et innblikk i fiskeryrket. Forhåpentligvis gir dette mersmak for flere av ungdommene til å velge dette som yrke. Samtidig er det en fin anledning til en sommerjobb der de tjener gode penger, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, ifølge pressemeldingen.