Sterk økning hos Kirkens SOS

Ukentlig har Kirkens SOS mottatt 5.500 henvendelser i gjennomsnitt, men med en topp på 6.200 for to uker siden.
Nyheter

Henvendelsene kommer på chat og melding, men med en hovedvekt via telefon.

Generalsekretær i organisasjonen, Lasse Heimdal, uttaler i en pressemelding fra Kirknes SOS at ensomheten og selvmordstankene ikke tar ferie.

- Kirkens SOS blir kontaktet av mennesker med psykiske lidelser, relasjonsproblemer, ensomhet, sorg, rusproblemer og selvmordstanker. En del barn og unge melder også om mobbing og overgrep, uttaler Heimdal.

Heimdal trekker frem at mye tyder på at kontrasten mellom egent liv og andres tilsynelatende lykkelige liv virker større i ferier og ved høytider. I tillegg påpeker ha ta korona sannsynligvis også medvirker.

- Når mange legekontorer, psykologer og skolehelsetjeneste er på ferie, er også mange flere overlatt til seg selv, sier han.

Det økende behovet for tjenesten til Kirkenes SOS har medført at organisasjonen har stat opp flere kurs for nye frivillige for å kunne besvare alle henvendelsene.