Kommunene i Vesterålen innfører ny forskrift om karantene

Kommuneoverlegene i Vesterålen ble tirsdag kveld enige om hvilke lokale bestemmelser de anbefaler for regionen i tiden framover.

  Foto: Marius Birkeland

Nyheter


Politikerne i de ulike vesterålskommunene avgjør om de anbefalte bestemmelsene innføres. Denne politiske behandlingen gjennomføres i løpet av inneværende uke.

Dette står å lese i en pressemelding.

I forrige uke ble det innført en lokal forskrift om skjenkestopp midnatt, som også innebærer at alkohol kun kan serves i forbindelse med matservering. Den anbefales forlenget slik at den gjelder til og med lørdag 7. august 2021.

Det lokale forbudet som gjaldt sammenkomster i private hjem anbefales ikke videreført, denne erstattes heller av en anbefaling om maks fem besøkende innendørs.

Endring i karantene for én dose

Kommunene i Vesterålen anbefales å innføre en ny lokal forskrift som sier at personer som kun har fått én vaksinedose skal i karantene på lik linje med uvaksinerte.

«Dette med bakgrunn i FHIs ferske rapport som sier at «halvvaksinerte» har betydelig redusert beskyttelse mot deltavarianten, sammenlignet med andre varianter av viruset. Denne forskriften skal i første omgang gjelde i tre uker, med tilbakevirkende kraft fra mandag 26. juli 2021», heter det i anbefalingen fra kommunelegene.

Dersom politikerne følger kommuneoverlegenes råd, blir anbefalingene om bruk av munnbind videreført.

Når det gjelder anbefalinger rundt gjennomføring av arrangementer, kommer kommunene til å ha egne vurderinger rundt dette - tilpasset sine lokale forhold.

Bestemmelsene som ble innført i forrige uke, gjelder ut juli måned. Rådene fra kommuneoverlegene, som skal til politisk behandling, omhandler perioden etter at gjeldende forskrift utløper.