Har nedlagt forbud mot større arrangementer i Andøy

Kommuneoverlegen i Andøy har nedlagt forbud mot arrangement i kommunen som samler mer enn 100 personer.

Kommuneoverlege i Andøy, Astrid B. Holm.  Foto: Innsendt

Nyheter

Bakgrunnen for forbudet er det store koronautbruddet i Vesterålen. Informasjonen om forbundet kommer fra en pressemelding fra Andøy kommune og artikkel på kommunens nettsider. I vedtaket fra kommuneoverlege Astrid B. Holm refereres det til at Andøy kommune foreløpig er lite berørt av det store utbruddet som har rammet Vesterålen. Holm beskriver i vedtaket situasjonen i Vesterålen som uoversiktlig.

Forbudet gjelder fra 28. juli og frem til og med 3. august.

Dette skriver kommuneoverlegen i vedtaket:

Ut fra en samlet vurdering av risiko for utbredt allmennfarlig sykdom og smitte, og risiko for svekkelse av samfunnskritiske funksjoner i kommunen, beslutter kommuneoverlegen, i samsvar med Smittevernlovens § 4.1 punkt b) og fullmakt gitt av kommunestyret, et målrettet og begrenset tiltak som omfatter begrensning av arrangement i Andøy kommune til maks 100 personer til stede i tidsrommet 28.7.2021 til og med 3.8.2021, skriver Holm.

Formannskapspolitikerne i Andøy skal torsdag kveld møtes digitalt for å vedta de nye forskriftene som kommuneoverlegene i Vesterålen har anbefalt.