− Vi bønder er økonomisk og menneskelig konkurs

Kyrre Arvid Carlsen er pålagt å betale et gebyr fra Mattilsynet for brudd på dyrevelferdsloven. Selv mener han Mattilsynet har pekt han ut som en skyteskive, og at dyrene hans har det bra.

Kyrre Arvid Carlsen hadde et greit forhold til Mattilsynet inntil 2018. Etter det har det vært anspent.  Foto: Simen Øksnes

Nyheter

«Vi vurderer at funnene ved våre tre tilsyn denne vinteren og våren (…), viser klart at du ikke har gitt dyra den omsorgen de har krav på etter loven og holdforskriften.»