Politiet i Nordland med viktig informasjon til reisende som skal hjem fra Sverige

Som følge av at stadig flere reiser inn til Norge fra Sverige, blir det stor kødannelse, særlig over Bjørnfjell. Nordland Politidistrikt ber derfor om at reisende som skal hjem fra Sverige biter seg merke i viktig informasjon.
Nyheter


I en pressemelding fra Politiet i Nordland heter det at kødannelsen hovedsakelig kommer av at de som reiser inn til Norge ikke har satt seg inn i gjeldende regler for innpassering ut fra vaksinestatus og hvilke fargekoder det er på området de har oppholdt seg i.

Dette skal ha skapt frustrasjon blant de som blir stående å vente på å få passere over grensen til Norge.

De reisende har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i regler og rutiner for innpassering.

De viktigste reglene er som følger, ifølge Politiet i Nordland.

  • Reisende som ikke er fullvaksinert må registrere seg på entrynorway og ha dette klart før de kommer til grensen
  • Reisende som ikke er fullvaksinert blir testet på grensen ved innpassering
  • Reisende som er fullvaksinert må ha klart koronapasset før grensepassering


Ved å følge disse reglene, understreker politiet at passeringen på grensen vil gå mer smidig, samtidig som man hindrer unødvendig opphold for øvrige reisende.

Ifølge pressemeldingen er det størst trykk på grensen på ettermiddagstid og tidlig kveld. De som har mulighet oppfordres til å passere utenom dette tidsrommet.