«Høyres helsebløff»

Nyheter

Under dekke av valgfrihet er regjeringen allerede godt i gang med privatiseringen av vår offentlige helsetjeneste, og skal vi tro Høyre vil de nå gå enda lengre. En utvidelse av ordninger som misvisende blir kalt «fritt behandlingsvalg», er i realiteten oppskriften på en demontering av den offentlige helsetjenesten.

Det er fristende å si at dette får stå for Høyres regning. Men i praksis er det ditt lokale sykehus som tappes for ressurser, når de må plukke opp regninga for private aktører – til tross for at de hverken har kontroll med innholdet i behandlingen eller lengden på oppholdet til pasientene. I ytterste konsekvens må lokalsykehuset ditt nedbemanne og kutte i sitt eget tilbud for å kunne betale regningen for de private.

Høyre skaper et falsk premiss om at valgfrihet bare er noe som kan sikres med økning av kommersielle aktører. Det stemmer ikke. Det var Arbeiderpartiet som innførte fritt sykehusvalg, som har sørget for at pasienter får velge behandling blant de offentlige sykehusene, samt hos private og ideelle aktører som har en avtale med et helseforetak. Dette er en pasientrettighet Arbeiderpartiet vil forsvare. Det regjeringen vil utvide er en rettighet for bedrifter, som ikke har fått avtale med det offentlige, til likevel å drive på det offentliges regning. Fritt behandlingsvalg er dermed primært en rettighet for bedrifter og burde heller omtales som fri etableringsrett for private aktører.

For Arbeiderpartiet er de offentlige sykehusene grunnmuren i den norske helsetjenesten. Derfor er vi sterkt imot en todeling av helsevesenet. Vi kan ikke akseptere en utvikling der enkeltpersoners betalingsvillighet i økende grad skal gi fortrinn som raskere eller bedre helsehjelp. Det skaper sosial ulikhet. Arbeiderpartiet setter pasientene først, og for å kunne sette alle pasienter – uansett lommebok og adresse foran ideologi og system – så må vi styrke de offentlige sykehusene, heller enn å tappe dem for penger og ressurser. Er det én ting koronakrisen har lært oss, er det nemlig verdien av en sterk, offentlig helsetjeneste.

Høyres valgkampløfte er å privatisere på bekostning av offentlige sykehus, noe som vitner om lave ambisjoner for vår felles helsetjeneste. Dette vil Arbeiderpartiet advare mot. Vi trenger en politikk som tar kampen for vanlige folks rettigheter, ikke en politikk som først og fremst tjener kommersielle interesser. En felles offentlig helsetjeneste, styrt av fellesskapet og finansiert over skatteseddelen, er det beste verktøyet mot økte forskjeller. Arbeiderpartiet er den fremste forsvareren av en sterk offentlig helsetjeneste.