18 år etter at Sortland kommune vedtok å fikse kloakk-problemet, renner fortsatt urenset kloakk ut i Sortlandssundet

Men den nye planen vil bli fulgt, lover kommunen.

«I Sortland kommune skal ingen forurense miljøet i våre vannforekomster»., stod det i Sortlands plan om kloakk, vedtatt i 2003. Men ennå renner kloakken ut i Sortlandsundet.   Foto: Odd Haukland (innsendt)

Nyheter

I 2003 vedtok kommunestyret i Sortland en plan for å slutte å sende urenset kloakk ut i havet. Den ble ikke fulgt. Kommunestyrer kom og gikk. Lite ble gjort med avløp. Det ble heller ikke laget noen ny plan da hovedplan (2003-2014) gikk ut på dato.