Fornorskingen av samene i Vesterålen startet 200 år før Stortinget sier – nå samles historiene inn

Korona satte en stopper for planlagte møter i Vesterålen. Kommisjonen ber nå Vesterålinger selv sende inn sine historier, digitalt.
Nyheter

Vi tar imot alle historier. De personlige historiene er viktige for å vite hvilke konsekvenser fornorskingspolitikken har hatt. For oss som er med i kommisjonen, er det viktig at folk tar kontakt med oss, sier Inger Elin Kristina Utsi, seniorrådgiver i Sannhets- og forsoningskommisjonen.