Nådde fram med klage på forlatte oppdrettsmerder

En person med fritidseiendom i Øksnes Vestbygd spurte Øksnes kommune om de var klar over et forurensningsproblem med forlatte oppdrettsmerder. Det var kommunen ikke og tok grep.

Disse merdene skal ifølge eier bli fjernet i løpet av relativt kort tid. 

Nyheter

Med bakgrunn i kommunens ansvar som forurensningsmyndighet, stilte personen et spørsmål angående forurensning. Hun påpeker at på østsiden av Svinøya har det i mange år vært lagret fire oppdrettsmerder. Disse er ifølge brevskriveren åpenbart ikke i bruk, og lokalbefolkning antar at de kan ha ligget der så lenge som i syv til åtte år.