– Penger står høyest

Fjorårets konfirmanter deler sin erfaring fra merkedagen i livet, og tanker rundt det å få penger som gave.

Øystein Miklegard, Malin Therese Tveiten Tangen og Adrian Edvardsen synes penger er den perfekte gave til konfirmanten.  

Nyheter

Den kristne konfirmasjonen har siden den ble påbudt ved lov i 1736 vært en tradisjon for mange familier i Norge. I 1951 ble det første borgerlige konfirmasjonen gjennomført, og nå er begge alternativene vanlige i Norge. Det har vært tradisjon å gi gaver til konfirmanten, og nå er penger det vanligste. Øystein Miklegard, Malin Therese Tveiten Tangen (16) og Adrian Edvardsen (16) konfirmerte seg sist høst, og forteller om deres erfaringer og tanker rundt penger som gave.