Han gir seg som daglig leder i Egga Utvikling

Styre i Egga Utvikling har mottatt oppsigelse fra daglig leder Svein Erik Nikolaysen.

Svein Erik Nicolaysen gir seg som daglig leder i Egga Utvikling.   Foto: Arkivfoto/Gaute Bergsli

Nyheter


Dette står å lese i en pressemelding.

Nikolaysen har jobbet i selskapet siden 2018, og har i denne perioden ledet selskapet gjennom en større omorganisering og strukturering. Selskapet er i dag ledende i Nordland innen sitt felt. Den avtroppende daglige lederen fortsetter i jobben i oppsigelsestiden, samtidig som styret starter jobben med å rekruttere ny daglig leder.

– Styret i Egga takker av Svein Erik for en fantastisk utført jobb som det står stor respekt av, heter det i pressemeldingen.

Nicolaysen understreker at de tre årene han har ledet Egga, har det vært et mål å utvikle selskapet til et slagkraftig innovasjons- og utviklingsselskap for Lofoten og Vesterålen. Han sier videre at de har ekspandert fra to kontorer til seks, i en periode hvor de også har tatt over Fabrikken Næringshage AS og doblet antall ansatte fra ti til over 20.

– Vi har utviklet og driver to nasjonale klynger, Cod Cluster og Marine Recycling Cluster og vi har fått næringshagestatus. Dette har vært en motiverende prosess for meg å delta i. Og med den delen av Egga sin utvikling gjennomført, bør en se neste steg i et tre til fem års perspektiv. Jeg har selv en plan om å utvikle egen virksomhet og tenker at jeg må komme i gang med det før jeg runder 60. I tillegg har jeg en del styreverv som jeg vil bruke mer tid på, utdyper Svein Erik Nicolaysen i pressemeldingen.