Starter arbeidet med ny arealplan: – Kom gjerne med innspill til prosessen

Arealplanlegger Emil Iversen gleder seg til mange innspill fra kommunens innbyggere om hvordan de ser for seg utviklingen i Andøy kommune. – Det er nå dere har sjansen, oppfordrer han.

Spent Arealplanlegger Emil Iversen er spent på hva innbyggerne mener om framtida i Andøy. Han håper på masse innspill til kommuneplanens arealdel.   Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

Nyheter

Andøy kommunes gjeldende kommuneplan arealdel (KPA) er fra 2013. Nå er det tid for rullering.