Flere «overtallige» i videregående skole

Ved inngangen til høstens start i den videregående skolen, har lærere og andre ansatte tilsvarende mellom fire og fem årsverk blitt overtallige og sagt opp ved Hadsel videregående skole i løpet av de to siste årene.

Færre elever og ny struktur gjør at lærere blir sagt opp, ifølge rektor Inge Holm ved Hadsel videregående skole.  

Nyheter

Flere lærere i videregående skole er blitt såkalt «overtallige» ved inngangen til det nye skoleåret. Også i 2020 ble et antall årsverk sagt opp ved skolen.