Nordlysparken utsatt for gjentatt hærverk. Nå er saken anmeldt

Hærverk på blåser i Nordlysparken har kostet Andenes Vel 65.000. Samtidig trues grillhytta til Andenes Utmarksfellesskap ved Klevannet, av flytting etter omfattende ødeleggelser. Nå har de levert anmeldelse.

Oppgitt: Gunnar Michaelsen i Andenes Vel, er en av mange som er oppgitt over at hærverket så langt ikke har fått noen konsekvenser. Her i Nordlysparken på Andenes.   Foto: Tord Viken

Nyheter

I det stille har det pågått hærverk på Andenes de to seneste somrene. Grillhytta ved Klevannet trues nå av å måtte flyttes, og i Nordlysparken er blåser ødelagt med en kostnad på 65.000 kroner.