Sviende nederlag for Eidsfjord Sjøfarm

Statsforvalteren har gjort et vedtak som rammer Eidsfjord Sjøfarm hardt. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Dermed blir det ikke nye oppdrettsanlegg nord for Godfjorden, hvor alle instanser har vært negative. Nå vil bedriften vende seg til kommunen og spørre hvor de kan se etter alternativer.

Ikke dispensasjon: Knut Roald Holmøy i Eidsfjord Sjøfarm vil nå vende seg til Sortland kommune og spørre hvor de kan se etter alternative plasseringer.  Foto: Marius Birkeland

Nyheter

Sortland kommune ble orientert om vedtaket i et brev fra Statsforvalteren i Trøndelag datert 12. august. Vedtaket setter en endelig stopper for en beslutning i Sortland kommune. Der fikk Eidsfjord Sjøfarm tillatelse til å etablere oppdrettsanlegg ved Gapøya og Kinnholmen i Sortland.