Bø og Lødingen får millionkompensasjon

Både Lødingen og Bø kan vente seg kroner fra regjeringen inn på konto i disse dager.

Bø er en av 24 norske kommuner som får tilleggskompensasjon på grunn av høye utgifter til ressurskrevende tjenester.   Foto: Tommy Hansen

Nyheter

I en pressemelding fra regjeringen kommer det frem at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har satt av totalt 55 millioner kroner som skal gis i tilleggskompensasjon til kommuner som har høye utgifter til ressurskrevende tjenester.