Fergesambandet kommer i spill igjen

Nordland fylkeskommune kommer i neste anbudsrunde til å se på andre løsninger enn kutt i fergesambandet mellom Melbu og Fiskebøl. Hvilke løsninger som velges, er det fylkespolitikerne som avgjør. Hadsel forventer innflytelse og påvirkning på fergetilbudet. Torghatten Nord mener det teknisk sett allerede ligger til rette for mindre ferger ved fergekaiene.

Bilferga «Tysfjord» legger til kai på Melbu.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Nyheter

– Vi kommer til å se på andre løsninger enn å kutte i rutetilbudet, men jeg må ha en faglig vurdering av hvilke tiltak det er snakk om og skal ikke mene for mye om det per nå – utover at vi skal lytte til kommunene, og ha en åpen dialog med dem.