Har fått en ny interessent

En ny interessent har meldt sin interesse når det gjelder salg/fusjon av Vesterålskraft.

  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Nyheter

Det sa Karl-Erling Nordlund (Sp), ordfører i Sortland, da han torsdag orienterte formannskapet om status for prosessen.