Disse har fått jobben i Ryggedalstunnelen

Nå er det avgjort hvem som skal stå for opprustingen av Ryggedalstunnelen.

Ryggedalstunnelen 

Nyheter

Det er det Kongsberg-baserte selskapet BMO Tunnelsikring som har levert det laveste anbudet på utbedringene av Ryggedalstunnelen på fylkesveg 820 i Bø. Det er nettstedet veier24.no som opplyser dette.

Tunnelen skal oppgraderes kraftig det neste året. Vinneranbudet fra BMO var på 91,58 millioner kroner. I alt seks entreprenærer deltok ifølge veier.24.no i konkurransen om jobben med utbedringene. Størrelsen varierte fra BMO sitt anbud på 91,58 millioner, opp til AF Gruppen som la inn et anbud på 120,57 millioner. Alle anbudene var uten moms. El-Team, Implenia Norge, Mesta og OneCo Infra deltok også i anbudskonkurransen.

Det er mye som skal gjøres i Ryggedalstunnelen før den skal stå ferdig renovert i årsskiftet 2022/2023. Det er fristen som er satt for å ferdigstille prosjektet. Blant annet skal det monteres ny ventilasjon og belysning, der belysningen skal monteres på kabelstige i hele tunnelen. Det skal også gjøres mye jobb på utsiden av tunnelen.

Inne i Ryggedalstunnelen skal det blant annet settes opp nødstasjoner, radioanlegg, nødstrømsanlegg, nødstyrepanel, evakueringslys og stengepunkt i hver ende for at tunnelen skal kunne overvåkes og reguleres av Vegtrafikksentralen.


Vil rette ut svingete Bøvei: – Ny trase og ny Bøtunnel er viktig for sjømateksport

Fylkesråd for samferdsel, Bent Joachim Bentzen, fikk se alle flaskehalsene på Bøveien. Senterpartiet (Sp) i Bø har planen klar for ny trase som retter ut en svingete fylkesvei 820, og man ønsker en ny tunnel uten bakker.Utfordringer med høyspentnettet i Ryggedalen

Siden natt til fredag har det vært utfordringer med høyspentnettet i Ryggedalen på grensen mellom Øksnes og Bø. Flere strømabonnenter mistet i en periode strømmen, og Ryggedalstunnelen er mørklagt.