Stiller spørsmål om E10 Flyplasskrysset

Siv Mossleth (Sp) utfordrer samferdselsministeren om krysset ved Evenes flyplass.

Stortingsrepresentant for Nordland, Siv Mossleth (Sp).   Foto: Arkiv

Nyheter

Stortingspolitikeren fra Nordland påpeker overfor samferdselsminister Knut-Arild Hareide (Krf) at opprinnelig var utbyggingen av E10 forbi flyplassen på Evenes en del av Hålogalandsvei-prosjektet, men parsellen ble tatt ut av prosjektet. Under behandlingen av Nasjonal transportplan ble E10 Flyplasskrysset tatt inn i form av en flertallsmerknad.

Regjeringa hadde ikke tatt med dette krysset, men den har fått et klart signal fra Stortings-flertallet om å finne løsninger for at flyplasskrysset kan realiseres. Det er viktig for sikkerhet og utvikling av området. Hva er planlagt status og framdrift for E10 Fly, spør Mossleth konkret.