Stor tro på reiselivsprosjektet «Fem Fiskevær»

Øksnes kommune har stor tro på reiselivsprosjektet «Fem Fiskevær», der man ønsker å knytte de historiske fiskeværene Skipnes, Tinden, Myre, Stø og Nyksund sammen til en felles turistmagnet.

With & Walland-brygga i Nyksund.  Foto: Innsendt

Nyheter

Som et ledd i arbeidet med reisemålsstrategien "Bærekraftig vekst mot 2025", skal det jobbes med et unikt prosjekt i hver kommune i Vesterålen. I Øksnes satser man på reiselivsprosjektet «Fem Fiskevær».