Disse får tilbud om vaksinedose 3

Personer med alvorlig svekket immunforsvar får tilbud om en tredje dose mRNA-vaksine mot covid-19.
Nyheter

Bakgrunnen er at de har økt risiko for å bli alvorlig syke av covid-19, og lavere effekt av vaksinen, enn friske personer.

Det melder helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

– Tilbudet vil tre i kraft så snart det er praktisk mulig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Samtidig oppfordrer han alle som ennå ikke har takket ja til vaksine, til å ta både dose 1 og dose 2.

– Når vi andre takker ja til vaksine, er vi med å beskytte dem som har svekket immunforsvar, påpeker Høie.

Rundt 200.000 personer

Personer med alvorlig svekket immunforsvar er blant annet pasienter med immunsviktsykdommer, organtransplanterte, kreftpasienter med pågående eller nylig avsluttet kreftbehandling, og pasienter med autoimmune sykdommer som står på immundempende behandling. Et grovt anslag er at disse pasientgruppene samlet utgjør inntil 200.000 personer i Norge.

Flere andre land anbefaler en ekstra vaksinedose til pasienter med svekket immunforsvar, blant andre USA, Israel, Tyskland, Østerrike, Storbritannia, Frankrike og Sverige.

Anbefalt av FHI

Beslutningen om å tilby immunsupprimerte en tredje vaksinedose er tatt etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI mener det i dag ikke er grunnlag for gjentatt vaksinasjon av andre grupper, slik som for eksempel den eldste delen av befolkningen, men påpeker at det kan endre seg i tiden fremover.

– Det er foreløpig ikke behov for oppfriskingsdoser til fullvaksinerte i den generelle befolkningen i Norge, heller ikke blant eldre. Dette kan endre seg og er noe FHI følger med på, sier Høie.

Minst fire uker mellom dosene

Det er ifølge pressemeldingen ikke meldt om andre bivirkninger etter tredje dose enn det som er kjent etter første og andre dose.

FHI anbefaler et minimumsintervall på minst fire uker mellom den andre og tredje dosen. Den tredje dosen trenger ikke å være av den samme typen mRNA-vaksine som ved de to første dosene.

Noen av pasientgruppene kan være vanskelig å avgrense. FHI vil nå utarbeide råd til helsetjenesten om utvelgelse av pasienter, og hvordan vaksineringen skal gjennomføres.