Har ingen tro på at Nordlaks-dommen blir anket

Nordlaks Oppdrett AS er i en dom fra Midtre Hålogaland tingrett tilkjent erstatning og saksomkostninger på over 240.000 kroner. Advokat Oddmund Enoksen sier til VOL at han ikke har tro på at staten vil anke dommen.

Nordlaks-gründer Inge Harald Berg.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

Enoksen opplyser til VOL at Nordlaks naturlig nok er svært fornøyd med tingrettens dom ettersom selskapet har fått fullt medhold i sitt erstatningskrav.