Stortingsrepresentant Willfred Nordlund (Sp) om lærlingskole:

– Må være statlig ansvar med finansiering

Ungdommen, og i hovedsak jentene, flytter ut og aldri hjem. I et håp om å snu trenden, vil Hadsel og opplæringskontoret i Vesterålen ha mer fokus på lærlingskolen. Stortingsrepresentant Willfred Nordlund (Sp) mener dette bør bety mer statlig finansiering.

Ekstratilbud: Ordfører Aina Nilsen og Sp-leder Trude Lind sammen med prosjektansvarlig for lærlingskolen, Alf-Ole Reinholdtsen møtte stortingsrepresentant Willfred Nordlund og 3. kandidat for Nordland Sp Trine Fagervik, for å diskutere bruken av lærlingskolen. - Dette viser ungdommen arbeidslivet de kan gå inn i, sier Nilsen om utdanningstilbudet.  Foto: Per Eivind Knudsen

Nyheter

Sammen med 3. kandidat for Nordland Sp, Trine Fagervik, møtte Nordlund ordfører i Hadsel, Aina Nilsen og leder i Hadsel Sp, Trude Lind, samt daglig leder og prosjektansvarlig for lærlingskolen, Alf-Ole Reinholdtsen til en nærmere prat rundt temaet.