LNS fikk E6-oppdrag etter skarp konkurranse

Leonhard Nilsen & Sønner (LNS) vant oppdraget med å bygge ny E6 forbi Trofors.

LNS skal bygge den nye E6-strekningen forbi Trofors.   Foto: Statens vegvesen (illustrasjon)

Nyheter

En ny og utbedret E6 forbi Trofors sør på Helgeland skal snart startes på. Andøy-firmaet LNS har vunnet oppdraget med å bygge den nye veien.

Det er Statens vegvesen som opplyser dette i en pressemelding. Statens vegvesen skriver at LNS ikke hadde det laveste anbudet, men var den av tilbyderne som scoret høyest på kvalitet og samlet leverte det beste tilbudet.

LNS fikk sterk konkurranse fra Bertelsen& Garpestad og OHL-Puentes JV.

Ifølge Statens vegvesen var avstanden mellom det rimeligste og dyreste anbudet på 621 millioner, mens det mellom de to rimeligste bare skilte fem millioner.

Prosjektleder i Statens vegvesen, Bård Nyland, forteller i pressemeldingen at Statens vegvesen foretok ekstra kvalitetssikring for å sikre at fradragene i evalueringsprosessen hadde gitt rett resultat. I tillegg ble sluttsummen forhandlet ned med 200 millioner, slik at den endelige kostnaden for Statens vegvesen blir 1,4 milliarder kroner.

Det er i alt 10,1 kilometer vei som skal se dagens lys når prosjektet er ferdig. Den nye E6-strekningen skal legges på andre siden av Svenningselva og Vefsna, vest for det som er traseen i dag. Oppstart skal være like over nyttår, mens jobben er beregnet å være ferdig og klar for bruk i oktober i 2025.

Ifølge pressemeldingen skal skal veien få 90-sone, det skal bygge to store bruer og to tunneler. I tillegg skal et nytt kryss inn mot Trofors anlegges. Statens vegvesen skriver at to kryss av Nordlandsbanen er blant de største utfordringene entreprenærene vil få under prosessen. I tillegg nevnes det at grunnen er dårlig, med myr og syredannende berggrunn.

– Vi er svært glad for at vi kommer i gang med byggingen av ny E6 i dette området, uttaler prosjektlederen i pressemeldingen.

På grunn av dårlig grunn, måtte den nye traseen flyttes opp i terrenget der grunnen var sikrere. Den gamle E6-strekningen er smal, svingete og ulykkesbelastet, melder Statens vegvesen.