Eldreråd skuffet over de som ikke lar seg vaksinere

Øksnes Eldreråd uttrykker bekymring og skuffelse over at det fortsatt er altfor mange som ikke har latt seg vaksinere.

Staale Meløy er leder av Øksnes eldreråd. 

Nyheter

Øksnes Eldreråd hadde møte nylig hvor temaet vaksinering ble drøftet.