Nå kan du søke om trafikksikkerhetsmidler

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) tildeler etter søknad tilskudd til tiltak som er med å fremme gode holdninger i trafikken. Tilskuddet tildeles for andre halvår av 2021, og søknadsfristen i år er 1. oktober.

mar­ker­te tra­fikk­far­lig Sko­le­vei: Ele­ver ved Bleik Mon­tes­so­ri-sko­le og læ­rer Bo­dil Norheim mar­ker­te den far­li­ge vei­strek­nin­gen Sko­le­vei­en i Bleik som bar­na pas­se­rer hver dag (arkivbilde fra 2018). 

Nyheter

Er du kommune, lag/forening, FAU/skole, eller bare ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø kan du søke tilskudd.