Første basseng hos Andfjord skal snart fylles med vann

Andfjord Salmon rapporterte fredag at man snart skal fylle det første oppdrettsbassenget på Kvalnes med vann. Dermed tar selskapet et nytt steg på veien mot produksjon av laks.

RAPPORT: Martin Rasmussen i Andfjord Salmon la fredag frem rapport for første halvår i år. Nyheten er at man nå går i gang med å fylle vann i det første bassenget på Kvalnes og dermed legge grunnen for å sette ut laks til våren.  Foto: Jørn Aune

Nyheter

Selskapet rapporterte et underskudd på 14,2 millioner kroner før skatt etter første halvår i år. Selskapet har ikke hatt inntekter i år, noe som er naturlig siden man er i første del av anleggsfasen.