Skrikende behov for Veipakke Vesterålen:

Fisk for milliarder på dårlige fylkesveier

I Vesterålen fraktes det enorme mengder varer, i stor grad fra fiskeri- og oppdrettsnæringen, på fylkeskommunale veier. – Når fisken skal av gårde er det med hjertet i halsen, sier Inge Egil Kristoffersen i oppdrettsselskapet Egil Kristoffersen & Sønner i Bø.

Einar Endresen i familiebedriften Aksel Endresen Transport.  Foto: Tommy Hansen

Nyheter

I Vesterålen fraktes det enorme mengder gods på veiene, der både laks og hvit fisk fra Hadsel, Bø, Øksnes, Andøy og Sortland finner veien videre ut av regionen. I tillegg er det stor byggeaktivitet i mange kommuner og næringslivet investerer. Alt dette fører til økt trafikk på et allerede tynnslitt fylkeskommunalt veinett.