Lerøy på Melbu har vunnet pris

Mangfoldprisen i Nordland i 2021 gikk til Lerøy Norway Seafoods på Melbu.

Lerøy på Melbu har vunnet pris for mangfold og integrering i arbeidslivet.   Foto: Lerøy/Roar T.H. Steffensen

Nyheter

Det er en statlig utmerkelse som Lerøy på Melbu har fått. Det er er Lerøy selv som melder om prisen i en pressemelding. Mangfoldprisen er en statlig utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet.

– Det viser at både det bevisste og ubevisste arbeidet vi gjør for å inkludere og bruke styrkene vi har i mangfoldet vårt blir lagt merke til, uttaler fabrikkleder ved Lerøy Melbu, Jørn-Åge Stikholmen.

Også konsernleder, Henning Beltestad, er strålende fornøyd og uttaler at han er utrolig stolt over at avdelingen på Melbu har vunnet den ettertraktede prisen.

– De har fått dette til med målrettet fokus over flere år. Gratulerer, sier han ifølge pressemeldingen.

Prisen deles ut av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Bedrifter som er bevisste på bruken av etnisk mangfold på arbeidsplassen stiller sterkest når prisvinneren skal kåres.

Ved Lerøy på Melbu jobber det personer fra over 20 ulike nasjoner, med flere kulturelle bakgrunner. Lerøy skriver i pressemeldingen at de har drevet kompetansekartlegging som et av en rekke tiltak, løfte frem ledere med innvandrerbakgrunn og tilby norskundervisning. I tillegg tilbys ansatte uten norskspråklig bakgrunn ekstra norskopplæring om de ønsker å ta fagbrev.

– Vi er så heldig å ha alt dette mangfoldet med all den kompetansen og erfaringen det bringer med seg, sier Stikholmen.

Med seieren i Nordland, er Lerøy kvalifisert for den nasjonale utdelingen som skal holdes 19. november.

I begrunnelsen sto dette: «Over halvparten av de ansatte har innvandrerbakgrunn, og halvparten av mellomlederne har det også. Juryen er overrasket og imponert over måten virksomheten arbeider på, bl.a. gjennom kompetansekartlegging og omlegging etter LEAN-prinsippet.

Resultatet av medarbeiderundersøkelsen ble oversatt til alle 12 språk, slik at alle ansatte kunne bli inkludert. Virksomheten har lagt til rette for flere runder med språkopplæring og fagbrevutdanning. Ledelsen strekker seg langt og oppnår gode resultater gjennom satsningen på de ansatte. Virksomheten er en ledestjerne og kan tjene som en inspirasjonskilde for andre.»